Czy niewypłacalność powstała wskutek epidemii COVID-19? Opinia biegłego w kontekście bezpieczeństwa menedżera

zdjęcie maseczki ochronnej


Pandemia COVID-19 zazwyczaj opisywana jest już w kategoriach historycznych. Zachodzące w jej ramach zdarzenia gospodarcze są jednak kluczowe dla ustalania odpowiedzialności menedżerów.

W ramach naszej działalności sporządziliśmy już setki ekspertyz i opinii dot. badania niewypłacalności na gruncie prawa upadłościowego. Aktualnie rozwijamy jednak poszerzoną metodykę w oparciu o kontekst prawny, który stworzyła tzw. ustawa covidowa, wprowadzając wstrzymanie biegu terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce oznacza on, że jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w trakcie epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, a niewypłacalność wystąpiła z powodu COVID-19, to niewypłacalny dłużnik nie był przejściowo zobligowany do złożenia wniosku o upadłość.

W KMS sporządziliśmy już pierwsze opinie eksperckie, w których odpowiadamy nie tylko na pytanie kiedy powstał stan niewypłacalności, ale również czy z zarządczo-ekonomicznego punktu widzenia powstanie niewypłacalności poprzedzone było przyczynowo okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19. Ocena związku przyczynowego wymaga wielokrotnie wiadomości specjalnych z zakresu wyceny i zarządzania przedsiębiorstwami.

Powyższe ustalenia – zwłaszcza w razie negatywnych ustaleń w zakresie momentu wystąpienia niewypłacalności – są kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za ewentualne niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.