Upadłość

Doradztwo, reprezentacja

Podmiot gospodarczy nie staje się niewypłacalny wtedy, kiedy sam o tym zadecyduje. Niewypłacalność jest stanem ściśle zdefiniowanym w prawie upadłościowym, a rozumienie tej definicji umożliwia wypełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. Niezłożenie wniosku o upadłość w terminie, mimo powstania takiego obowiązku, rodzić może szereg negatywnych konsekwencji dla kadry menedżerskiej, łącznie z sankcjami karnymi. To, co warto podkreślić: obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie określonym prawem obejmuje członków zarządu spółek kapitałowych, ale także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Kancelaria KMS wielokrotnie pomogła przedsiębiorcom w takim przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, by mogło one stać się realnym narzędziem pomocy. 

Usługi

Świadczymy wyspecjalizowane usługi związane z prawem upadłościowym.

a) doradztwo w zakresie strategii w obszarze upadłości w kontekście interesów dłużnika lub wierzyciela,

b) reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w toku postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania właściwego (m.in.: przygotowanie wniosku o upadłość wraz z załącznikami),

c) doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack, w tym:

  • wycena przedmiotu sprzedaży,
  • sformułowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja dłużnika albo wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  •  

d) opinie eksperckie w toku postępowania upadłościowego,

e) upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00