Usługi

restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Kompleksowe doradztwo, scenariusze restrukturyzacyjne oraz reprezentacja procesowa, a także pełnienie funkcji organów postępowania restrukturyzacyjnego.

upadlość

Upadłość

Doradztwo w procesach likwidacyjnych, kompleksowe prowadzenie postępowań upadłościowych. Reprezentacja procesowa dłużników lub wierzycieli. Pełnienie funkcji organów postępowania upadłościowego.

pre-pack

Pre-pack

Pomoc na każdym etapie pre-packu, czyli przygotowanej likwidacji: sporządzanie wniosków o upadłość i pre-pack, reprezentacja procesowa wierzyciela lub dłużnika (w tym zażalenia), sporządzanie przez biegłych opisu i oszacowania przedmiotu pre-packu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Pełen pakiet usług na wszystkich etapach postępowania o zatwierdzenie układu

odpowiedzialność menedżerów

Odpowiedzialność menedżerów

Opinie biegłych na okoliczność ustalenia daty materializacji przesłanek niewypłacalności. Opinie eksperckie oraz wsparcie procesowe w sprawach karnych związanych z niewypłacalnością oraz obrotem gospodarczym. Ekonomiczna interpretacja prawa oraz ekspercka ocena działań zarządczych.

wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb upadłości oraz restrukturyzacji, w tym - dla potrzeb przygotowanej likwidacji (pre-pack); due dilligence dla inwestorów w obszarze distressed assets.

interim management

Interim management

Oferujemy pełnienie funkcji interim managera, działającego w imieniu nabywcy. Wybranego dla danej spółki interim managera wspiera cały zespół kancelarii złożony z prawników, ekonomistów oraz managerów.