Interim management

Doradztwo, zarządzanie kryzysowe

Pojawienie się w spółce zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności to wejście przez osoby zarządzające spółką na pole minowe. Jeden fałszywy ruch może skutkować bowiem bolesną odpowiedzialnością cywilną i karną. Które zobowiązania można wówczas płacić, a które nie? Jak zachować wartość przedsiębiorstwa mimo utraty zdolności do regulowania zobowiązań? Kiedy złożyć wniosek restrukturyzacyjny, a kiedy wniosek o upadłość? W jaki sposób komunikować wewnętrz organizacji zachodzące zmiany i jak szukać jednocześnie wiarygodnego inwestora? 

W odpowiedzi na obserwowane zapotrzebowanie oferujemy naszym Klientom wejście do zarządu spółki zagrożonej niewypłacalnością lub niewypłacalnej i przejęcie istotnej części ryzyka. Wiemy jak poruszać się w gąszczu przepisów organizujących sytuację takich podmiotów, a także jak optymalizować wówczas sytuację wierzycieli, właścicieli i dotychczasowych menedżerów. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ekspertów KMS, zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych branż, jak i w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, oferowana usługa jest produktem o unikalnej jakości. Wybranego dla danej spółki interim managera wspiera zespół kancelarii złożony z prawników, ekonomistów oraz biegłych. Efektem świadczonej usługi jest utrzymanie wartości przedsiębiorstwa, uporządkowanie zobowiązań, usprawnienie procesów biznesowych oraz odbudowa wizerunku w przypadku restrukturyzacji bądź zminimalizowanie strat na wielu płaszczyznach w przypadku postępowania upadłościowego.

Usługi

Oferujemy następujące możliwości współpracy w zakresie interim managementu.

  • wejście do zarządu celem inwentaryzacji istniejących problemów i możliwości restrukturyzacyjnych,
  • wejście do zarządu celem złożenia wniosku o upadłość i przeprowadzenia spółki przez okres postępowania upadłościowego,
  • transformacja przedsiębiorstwa i zarządzanie zmianą, w tym identyfikacja obszarów wymagających zmiany zarządczej,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod kątem prawnym, finansowym i zarządczym,
  • zarządzanie sytuacją kryzysową i optymalizacja ścieżki wyjścia z kryzysu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00