Wycena przedsiębiorstw i due diligence

Synergia wiedzy prawniczej i ekonomicznej

Kancelaria KMS oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, zwłaszcza na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h prawa upadłościowego.

Wycena przedsiębiorstwa sporządzana jest w oparciu o światowe i krajowe standardy wyceny przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem – istotnych w danym stanie faktycznym – przepisów prawa.

Wyceny oferowane przez Kancelarię mają zatem nie tylko walor kompletności i rzetelności pod względem standardów wyceny, ale również oparte są na wszechstronnej ekonomicznej interpretacji odpowiednich przepisów prawa dotyczących wyceny.

Due diligence – w przeciwieństwie do audytu – to badanie kondycji przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania: prawnym, finansowym, księgowym, kadrowym, technologicznym, wizerunkowym, marketingowym. Oprócz tych najczęstszych obszarów badań w zakres due diligence mogą wchodzić także obszary specyficzne dla danej branży czy wręcz danej firmy. To dlatego tak istotne jest zlecenie badania doświadczonemu i multikompetencyjnemu zespołowi, który zrozumie specyfikę klienta i przygotuje odpowiedni scenariusz. 

Due diligence daje inwestorowi jasny obraz przedsiębiorstwa – jego silnych i słabych stron, obszarów wymagających zmian, koniecznych do poniesienia nakładów i perspektyw rozwoju. Z kolei dla badanej firmy może być wstępem do zbudowania nowej strategii biznesowej. Pozytywnie wpływa także na wizerunek, a dzięki transparentności całego procesu buduje zaufanie i wiarygodność.

Produkty

Wyceny przedsiębiorstw i ich składników na potrzeby:

a) sprzedaży przedsiębiorstwa w całości w toku postępowania upadłościowego,

b) sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack),

c) postępowań podziałowych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,

d) testu na niewypłacalność w myśl art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego,

e) wypłaty udziału po wystąpieniu przez wspólnika ze spółki jawnej w myśl art. 65 Kodeksu Spółek Handlowych,

f) ustalenia wartości przedsiębiorstwa na potrzeby podatkowe (w tym PCC),

g) ustalenia wartości przedsiębiorstwa na potrzeby postępowań karnych i karno-skarbowych.

Kancelaria KMS oferuje prowadzenie badania due diligence zarówno na rzecz inwestorów zainteresowanych przejęciem firmy, jak i na rzecz firm przygotowujących się do sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia z inną spółką kapitałową, szukania zewnętrznych inwestorów czy przeprowadzenia oddłużenia bądź całkowitej restrukturyzacji.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00