Postępowanie o zatwierdzenie układu

Pełna obsługa na wszystkich etapach postępowania

Nowe przepisy dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) weszły w życie w dniu 1 grudnia 2021 r. w związku z zakończeniem możliwości otwarcia przez dłużników uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR), które od początku jego obowiązywania tj. od 30 czerwca 2021 r. cieszyło się ogromną popularnością. Podczas obowiązywania UPR skorzystało z niego 1251 przedsiębiorców co stanowiło 84% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. 

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu?

  1. Podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
  2. Przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjne i spisu wierzytelności
  3. Opublikowanie obwieszczenia o dniu układowym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
  4. Zebranie głosów od wierzycieli
  5. Przekazanie wniosku do sądu
  6. Zatwierdzenie układu przez sąd
  7. Wejście układu w fazę wykonawczą

Jako Kancelaria KMS Michalak Sokół zapewniamy pełną obsługę na wszystkich etapach postępowania.

Zalety postępowania o zatwierdzenie układu

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów postępowanie o zatwierdzenie układu na nowych przepisach prawnych będzie równie popularne co uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i stanie się wiodącym modelem prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.

Ochrona dłużnika przed wierzycielami trwa 4 miesiące od obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego.

Zakaz wypowiadania w okresie ochronnym kluczowych dla dłużnika umów.

Podczas trwania postępowania zakaz prowadzenia wszelkich egzekucji kierowanych do majątku dłużnika.

Możliwość zebrania głosów przez dłużnika bez udziału Sądu i w trybie korespondencyjnym.

Dłużnik w ramach propozycji układowych dysponuje możliwością kształtowania warunków układu.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00