Dłużnik

Merytoryczna pomoc dla firm w kryzysie

Kancelaria KMS specjalizuje się w wyspecjalizowanych usługach na rzecz podmiotów, które znalazły się w kryzysie ekonomiczno-finansowym, wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia restrukturyzacyjne i upadłościowe. Projektujemy optymalne scenariusze restrukturyzacji, uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczno-zarządcze, jak i prawne. Reprezentujemy Klienta przed Sądem, organami postępowań, a także w relacjach z wierzycieli zarówno na etapie postępowań o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji, jak i w docelowym postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji dłużnika w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

Zakres usług

Ekonomiczno-prawna analiza sytuacji dłużnika.

Ocena istniejących szans oraz ryzyk, w kontekście instrumentów oferowanych dłużnikom przez prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. 

Reprezentacja dłużnika w negocjacjach z wierzycielami oraz w postępowaniach przed sądem.

Opinie biegłych na okoliczność ustalenia daty materializacji przesłanek niewypłacalności.

Opinie eksperckie oraz wsparcie procesowe w sprawach karnych związanych z niewypłacalnością oraz obrotem gospodarczym.

Ekonomiczna interpretacja prawa oraz ekspercka ocena działań zarządczych.

Restrukturyzacja

Upadłość

Odpowiedzialność menedżerów

Państwa firma przechodzi kryzys? Poszukują Państwo pomocy?
Zapraszamy do kontaktu.

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00