Due Diligence

Due Diligence w toku sanacji


Sporządziliśmy na zlecenie spółki w restrukturyzacji raport Due Diligence, dotyczący działalności polegającej na wynajmie nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziliśmy 12-stopniową ocenę należytej staranności i efektywności zarządzania nieruchomościami oraz ocenę zdolności restrukturyzacyjnej spółki.

Działania restrukturyzacyjne prowadzone w ramach postępowań restrukturyzacyjnych są uważnie analizowane przez interesariuszy postępowania. Pojawiają się wówczas pytania: czy środki restrukturyzacyjne realizowane są prawidłowo? Czy należycie wykorzystuje się potencjał przedsiębiorstwa? Czy zarząd prawidłowo zabezpiecza interes wierzycielski?

Niekiedy zakres informacji, którymi dysponują wierzyciele wywołuje nieporozumienia i napięcia, zwłaszcza w relacjach pomiędzy dłużnikiem a właśnie wierzycielami.

Odpowiedzią na te bolączki może być niezależny raport due diligence, odpowiadający na pytania, czy dłużnik z należytą starannością i efektywnie zarządza swoim przedsiębiorstwem, a także czy podejmuje optymalne działania restrukturyzacyjne oraz – wreszcie – czy posiada potencjał do wykonania układu na zaproponowanych warunkach.