Inwestor

Eksperckie wsparcie przy najbardziej skomplikowanych procesach inwestycyjnych

Inwestorom planującym nabycie aktywów spółek zagrożonych upadłością proponujemy wszechstronną pomoc w zakresie przeprowadzenia badania due dilligence, analizy ekonomicznej inwestycji oraz przeprowadzenie nabywanego przedsiębiorstwa przez pełen proces restrukturyzacji bądź postępowania upadłościowego.

Oferujemy pełnienie funkcji interim managera, działającego w imieniu nabywcy. Usługa świadczona także dla inwestorów zagranicznych.

Pre-pack

Due diligence i wyceny

Interim management

Poszukują Państwo wsparcia w procesach inwestycyjnych?
Zapraszamy do kontaktu.

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00