Jesteśmy na EECC 2024 w Krakowie

Jakub Michalak i Bartosz Sokół uczestniczą dziś w INSOL Europe EECC2024 w Krakowie. Wydarzeniu patronuje m.in. INSO – Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego.

Praktycy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z różnych krajów Europy omawiają dziś szereg zagadnień istotnych również dla polskiego porządku prawnego:

– rola i znaczenie doradcy restrukturyzacyjnego, również w świetle dynamicznych zmian technologicznych,
– sztuka pre-packu i jego przyszłość,
– rola państwa w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Okazuje się, że praktycy z różnych krajów dzielą szereg wyzwań, które pozostają uniwersalne dla wszystkich procesów insolwencyjnych. Poszukiwanie równowagi pomiędzy odmiennymi interesami uczestników tych postępowań, to wciąż podstawowe zadanie dla legislatorów i praktyków branży.