Kolejne postępowania restrukturyzacyjne ratują nie tylko przedsiębiorstwa i miejsca pracy, ale również interesy wierzycieli i kontrahentów


Rynek restrukturyzacji przeżywa gorący okres, a my cieszymy się, że możemy mieć udział w ratowaniu polskich przedsiębiorstw. Tylko w ostatnim czasie w sprawach, w których pełniliśmy funkcję nadzorcy układu:

Wierzyciele przyjęli układ w skomplikowanym postępowaniu restrukturyzacyjnym w branży produkcyjnej. Blisko 30 mln PLN długów, 200 wierzycieli, 200 pracowników i realne perspektywy uniknięcia upadłości. Dzięki przygotowanemu przez nadzorcę rzetelnemu testowi zaspokojenia, wierzyciele niezabezpieczeni zgodzili się na wysoką redukcję, która jest dla nich korzystniejsza niż upadłość. Dłużnik utrzymał w toku postępowania stabilną działalność operacyjną, pozyskując nowe kontrakty i relacje biznesowe.

Sąd zatwierdził układ obejmujący wyłącznie wierzycieli publicznoprawnych, z których wszyscy zgodzili się na przedłożone im propozycje układowe. Dzięki postępowaniu udało się uniknąć egzekucji i paraliżu działalności, które pozbawiłyby Dłużnika możliwości realizacji wysokobudżetowych zleceń.

Sąd zatwierdził układ wobec podmiotu z branży usług budowlanych. Wierzyciele zgodzili się na niewielkie redukcje zobowiązań i zmianę terminów płatności, a Dłużnik – osoba fizyczna – zachowa ten sposób majątek.

Przedsiębiorcy posiadają dziś skuteczne narzędzia restrukturyzacyjne, a odpowiednio wdrożone działania naprawcze mogą efektywnie pomóc w rozwiązaniu problemów płynnościowych. Skuteczna restrukturyzacja chroni nie tylko miejsca pracy i wartość przedsiębiorstwa, ale również interesy wierzycieli i kontrahentów.