Kolejne wyceny spółek dla potrzeb postępowań upadłościowych – wyceniamy!


Wkrótce napiszemy więcej o nowych projektach restrukturyzacyjnych KMS, a tymczasem kilka słów o nowej usłudze, na którą systematycznie rośnie zapotrzebowanie.

Coraz częściej upadłości konsumenckie dotyczą bowiem byłych przedsiębiorców, a wśród nich znajdują się tacy, którzy posiadają udziały lub akcje w spółkach, bądź są wspólnikami spółki osobowej. Syndyk masy upadłości zastaje zatem w masie upadłości określone aktywo, które należy zlikwidować.

Optymalną i bezpieczną likwidację tego rodzaju aktywa winna poprzedzić jego wycena przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Wycena taka służyć może przede wszystkim do ustalenia minimalnej wartości sprzedaży w przetargu, ale także – w razie ustalenia zerowej wartości udziałów/akcji – może być pomocna przy wniosku o wyłączenie aktywa z masy upadłości w myśl art. 315 PrUpad.

W KMS sporządziliśmy już kilkaset wycen udziałów, akcji czy udziałów kapitałowych w spółkach osobowych, w tym kilkadziesiąt na potrzeby konsumenckich postępowań upadłościowych. Jako biegli sądowi, a zarazem doradcy restrukturyzacyjni rozumiemy cel wyceny oraz potrafimy zidentyfikować prawidłowo wartość danego aktywa i określić optymalną ścieżkę jego likwidacji.