Krzysztof Pałęga autorem artykułu z zakresu badania niewypłacalności

background, budynki

Badanie niewypłacalności to jedna z głównych specjalizacji KMS. Dlatego miło nam poinformować, że w ostatnich dniach ukazał się artykuł naszego eksperta Krzysztofa Pałęgi dotyczący szeroko pojętej analizy wskaźnikowej pt.: „Ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne analizy wskaźnikowej oraz możliwości ich zapobiegania”.

W treści artykułu autor skupił się na ukazaniu kluczowych problemów, które wykluczają możliwość użycia analizy wskaźnikowej jako jednoznacznego potwierdzenia lub zaprzeczenia stanu niewypłacalności podmiotu gospodarczego.

Jak wskazał autor – analiza wskaźnikowa jest niezwykle popularnym i przydatnym narzędziem analizy ekonomicznej, który jako istotny dodatek pozwolić może na identyfikację problemów podmiotu gospodarczego. Do najważniejszych ograniczeń należą jednak: nierzetelność danych księgowych, brak uwzględnienia czynników zewnętrznych na wartości wskaźników czy brak aktualizacji „modelowych” wartości wskaźników.

Kluczem do właściwej analizy przedsiębiorstw jest więc zrozumienie działania zarówno samej analizy wskaźnikowej jak również przedsiębiorstwa jako podmiotu. Analizując dany podmiot należy spojrzeć nie tylko na wartości poszczególnych wskaźników, ale na przedsiębiorstwo jako zbiór składników materialnych i niematerialnych oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Artykuł opublikowano w Zeszytach Naukowych Akademii Górnośląskiej (nr 7/2023).