Marcin Kubiczek

Marcin Kubiczek

Starszy Wspólnik, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, ekonomista

Starszy Wspólnik Kancelarii, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, ekonomista.

Biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów na liście prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych. Specjalizuje się m.in. w ustalaniu momentu materializacji niewypłacalności w spółkach prawa handlowego, a także w eksperckiej ocenie decyzji zarządczych i szacowaniu szkody wierzycieli. Opinie sądowe i eksperckie Marcina Kubiczka wykorzystywane są w licznych postępowaniach cywilnych i karnych, począwszy od licznych spraw o zapłatę na podstawie art. 299 KSH, a kończąc na postępowaniach karnych z art. 286 KK, 296 KK, a także 300-302 KK.

Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Pełni funkcję syndyka masy upadłości dużej instytucji finansowej. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności.

Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wykładowca uczelni wyższych (Uniwersytet Jagielloński, Uczelnia Łazarskiego) na studiach podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Jest współautorem raportu o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce, autorem artykułów branżowych oraz prelegentem licznych wydarzeń szkoleniowych związanych z niewypłacalnością.

W czym mogę pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00