Podsumowanie eksperckiej aktywności KMS w listopadzie 2023


Szykując się do INSO 2023 nie zwalniamy tempa w zakresie eksperckich usług z obszaru restrukturyzacji, upadłości i odpowiedzialności menadżerów. Tylko w listopadzie:

 • sporządziliśmy obszerną opinię z zakresu badania niewypłacalności dla spółki, której wartość aktywów przekracza 10 mld PLN, a także kolejną dla spółki z branży gastronomicznej,
 • stwierdziliśmy jako nadzorca układu przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym wierzyciele finansowi zgodzili się w toku negocjacji na restrukturyzację ponad 50 mln PLN wierzytelności,
  rozpoczęliśmy jako zarządca procedurę głosowania w postępowaniu sanacyjnym, w którym liczba wierzycieli sięga blisko 4 tysięcy,
 • sporządziliśmy kompleksowy test prywatnego wierzyciela dot. zadłużenia na poziomie przekraczającym 1 miliard PLN,
 • złożyliśmy wnioski restrukturyzacyjne i upadłościowe dla dłużników z różnych branż, a także zainicjowaliśmy postępowania o zatwierdzenie układu,
 • sporządziliśmy opinię ekspercką dla potrzeb postępowania ze skargi pauliańskiej w nietypowym stanie faktycznym dot. wierzytelności publicznoprawnych,
 • doradzaliśmy przy projektowaniu transakcji w postępowaniu sanacyjnym o wartości powyżej 1,5 mln EUR,
 • sporządziliśmy na zlecenie syndyka oszacowanie wartości praw autorskich do dokumentacji projektowej o wartości kilku mln PLN,
  …i wiele innych!


Dziękujemy za Państwa niezmienne zaufanie!