RYZYKO FINANSOWE W BRANŻY BUDOWLANEJ

ryzyko finansowe branża budowlana

Mimo stabilnego, wysokiego popytu na rynku nieruchomości, branża budowlana zmaga się z wieloma wyzwaniami. Przerwane łańcuchy dostaw, drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, czasem ich niedostępność. Wszystko to wpływa na opóźnienia inwestycji, zaburzenia płynności, a niekiedy upadłość przedsiębiorstw budowlanych.

O ważnym w kontekście upadłości takich przedsiębiorstw zagadnieniu bezskuteczności kar umownych opowie kwal. dor. restr. Marcin Kubiczek podczas zbliżającego się szkolenia Golden Solutions, które odbędzie się online 23 listopada 2021 roku. Prelekcję współtworzyć będzie specjalista z zakresu prawa budowlanego mec. Magdalena Sośniak-Jagielińska.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie organizatora.

Zainteresowanych zapraszamy!