Sukces w postępowaniu restrukturyzacyjnym w sprawie EuCO S.A.

Zakończyło się głosowanie w jednym z największych prowadzonych aktualnie w Polsce postępowań restrukturyzacyjnych. Rolę zarządcy pełni w nim KMS Michalak Sokół. Wierzyciele w jednoznaczny sposób opowiedzieli się za układem proponowanym przez Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO SA).

  • Aż 1601 wierzycieli oddało ważny głos w głosowaniu nad układem, co było możliwe wyłącznie dzięki aktywnemu zaangażowaniu zespołów spółki i zarządcy, wysokiej mobilizacji operacyjnej oraz wprowadzonym usprawnieniom w oddawaniu głosów w KRZ.
  • Ogółem układ poparło 1572 wierzycieli, których siła głosu jest równa kwocie: 68 693 457,61 PLN, co stanowi aż 98,32% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.
  • Jednocześnie układ poparło 98,19% głosujących wierzycieli.
  • Za układem opowiedzieli się zarówno kluczowi wierzyciele finansowi, jak i zdecydowana większość Klientów EuCO.

Od momentu powstania w 2004 roku, EuCO pomogło ponad 350 tysiącom poszkodowanych osób, uzyskując dla nich ponad 3,5 mld złotych odszkodowań.

Zatwierdzenie układu przez Sąd otworzy nowy etap w działalności Spółki. Spółka planuje wejść na ścieżkę dalszej stabilizacji działalności, zwiększania wolumenu prowadzonych spraw odszkodowawczych oraz stopniowej spłaty zadłużenia, zgodnie z propozycjami układowymi. Wykorzystując przy tym posiadane know-how, wieloletnie doświadczenie i istniejącą wciąż przewagę konkurencyjną.

Propozycje układowe zakładają zdecydowanie wyższe zaspokojenie wszystkich grup wierzycieli niż w alternatywnym postępowaniu upadłościowym. Klienci EuCO zaspokojeni zostaną w 100% należności głównej.