Szkolenie dla Radców Prawnych

szkolenie

Już 04.06.2024 r. wspólnicy KMS Bartosz Sokół i Jakub Michalak przeprowadzą szkolenie dla Radców Prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Tematem szkolenia będzie „Metodyka pracy pełnomocnika wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

– Newralgiczne momenty postępowania upadłościowego z perspektywy formalnych uprawnień wierzycielskich.
– Analiza opisu i oszacowania majątku Upadłego pod kątem zabezpieczenia interesów wierzycielskich.
– Rola pełnomocnika wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania o zatwierdzenie układu.
– Analiza planu restrukturyzacyjnego, testu prywatnego wierzyciela i propozycji układowych pod kątem zabezpieczenia interesów wierzycielskich.

Zapraszamy!