Testy zaspokojenia – klucz do sukcesu w postępowaniach restrukturyzacyjnych


Test zaspokojenia często zmienia kierunek negocjacji w toku postępowań restrukturyzacyjnych. Redukcja zobowiązań nigdy nie jest przyjmowana przez wierzycieli z entuzjazmem, ale rzetelny test zaspokojenia pozwala zrozumieć kontekst i alternatywne scenariusze windykacyjne. Ogół wierzycieli otrzymuje istotne dla siebie informacje o stanie majątku dłużnika, jego wartości w kontekście postępowania upadłościowego, kosztach hipotetycznego postępowania upadłościowego i możliwości zaspokojenia.

Mimo, że aktualnie brak jest prawnego obowiązku sporządzania testu zaspokojenia, jako KMS sporządzamy już takie dokumenty zarówno we własnych postępowaniach, jak i na zlecenie podmiotów będących w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W ostatnim czasie sporządziliśmy kilka testów zaspokojenia, które były przedstawiane wierzycielom w toku postępowań o zatwierdzenie układu i które ostatecznie zadecydowały o pozytywnych wynikach głosowania.

Przygotowanie testu zaspokojenia wymaga połączenia kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz biegłego do spraw wyceny. Szereg zagadnień na styku prawa i ekonomii, których dotyka test zaspokojenia to duże wyzwanie teoretyczne i praktyczne. W tym celu w KMS połączyliśmy kompetencje prawne i ekonomiczne, by móc oferować kompleksowe i należycie uzasadnione testy zaspokojenia lub testy prywatnego wierzyciela.