Ukazał się nowy numer „Doradcy restrukturyzacyjnego” (2.2018)

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się nowy numer branżowego czasopisma „Doradca restrukturyzacyjny”, tj. nr 12 (2.2018), zawierający artykuły zasługujące na zainteresowanie czytelników mających do czynienia z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Zawartość przedmiotowego numeru „Doradcy Restrukturyzacyjnego” kształtuje się następująco:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej
 • Michał Królikowski, Arkadiusz Górski: Pozorna czy realna kolizja obowiązków? Relacja art. 302 k.k. do art. 57 i 77 k.k.s.
 • Norbert Frosztęga: Wpływ ogłoszenia upadłości na udzielone przez dłużnika pełnomocnictwa
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. II
 • Renata Krasnosielska-Dajnowicz: Praktyczne aspekty zagadnienia wyłączenia od egzekucji tzw. środków europejskich i mienia zakupionego z tych środków w kontekście ogłoszonej upadłości
 • Aleksandra Krawczyk-Giehsmann: Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym
 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część I
 • Katarzyna Sarek-Sadurska, Tomasz Sadurski: Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Anna Michalska: Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 23.02.2018 r.
 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2016
 • Patryk Filipiak: Konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

Pozyskanie szerszego zakresu informacji oraz zamówienie „Doradcy restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.