Z powodzeniem finalizujemy kolejną restrukturyzację, tym razem w branży security

W KMS finalizujemy z powodzeniem kolejną restrukturyzację, tym razem w branży security.

  • 100% wierzycieli zagłosowało ZA układem.
  • Zrestrukturyzowane zostaną m.in. zobowiązania publicznoprawne o wartości ponad 7 mln PLN, z czego część podlegać będzie umorzeniu.
  • Zachowanych zostanie blisko 200 miejsc pracy.
  • W toku postępowania Sąd na wniosek nadzorcy uchylił zajęcia należności dokonane w postępowaniu egzekucyjnym, co umożliwiło regulowanie zobowiązań bieżących i ustabilizowanie sytuacji operacyjnej przedsiębiorstwa.

Branże usługowe zmagają się z problemami wywołanymi przez wzrost kosztów pracy, inflację oraz zatory płatnicze. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada zasoby operacyjne pozwalające na utrzymanie się na rynku w dłuższej perspektywie czasowej, warto w sytuacji kryzysowej rozważyć skorzystanie z narzędzi restrukturyzacyjnych.