Zatwierdzenie układu – 200 wierzycieli, 200 pracowników i 30 mln długu!

Zatwierdzenie układu - 200 wierzycieli, 200 pracowników i 30 mln długu!


Miło nam poinformować, że Sąd zatwierdził układ w skomplikowanym postępowaniu restrukturyzacyjnym w branży produkcyjnej, w której KMS pełnił funkcję nadzorcy układu.

Blisko 30 mln PLN długów, 200 wierzycieli, 200 pracowników i realne perspektywy uniknięcia upadłości. Dzięki przygotowanemu przez nadzorcę rzetelnemu testowi zaspokojenia, wierzyciele niezabezpieczeni zgodzili się na wysoką redukcję, która jest dla nich korzystniejsza niż upadłość.

Dłużnik utrzymał i rozwinął w toku postępowania stabilną działalność operacyjną, pozyskując nowe kontrakty i relacje biznesowe.