Wycena przedsiębiorstw

Gdy wycena na potrzeby upadłości spotyka się z dawnymi oczekiwaniami wierzycieli. O nieuzasadnionym rozczarowaniu słów kilka

Wycena przedsiębiorstw jest dokonywana w różnych okolicznościach. Najczęściej jednak są to okoliczności związane z rozwojem przedsiębiorstwa, pozyskaniem nowego finansowania (jak obligacje) czy transakcjami M&A. W… Czytaj dalej »Gdy wycena na potrzeby upadłości spotyka się z dawnymi oczekiwaniami wierzycieli. O nieuzasadnionym rozczarowaniu słów kilka