Jakub Michalak

Jakub Michalak doradca restrukturyzacyjny

Wiceprezes Zarządu i Wspólnik, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy

Wiceprezes Zarządu i Wspólnik Kancelarii, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, czynnie wykonujący funkcje syndyka masy upadłości oraz zarządcy w postępowaniach sanacyjnych.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu:

  • wyceny przedsiębiorstw, w tym na potrzeby postępowań upadłościowych, przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz restrukturyzacyjnych,
  • wyceny szkody w obrocie gospodarczym, w tym utraconych korzyści,
  • określenia momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządów spółek,
  • szacowania wartości szkody wierzycieli,
  • badania racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, a także ustalania dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego.

Z Kancelarią KMS związany od 2012 roku. Doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną przedsiębiorstw na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym zwłaszcza na potrzeby przygotowanej likwidacji (pre-pack). Uczestniczył w procesie sporządzania ponad czterdziestu zaawansowanych wycen podmiotów z różnych branż (w tym kilkunastu dla potrzeb pre-packu), m.in.: wycenie przedsiębiorstwa spółki akcyjnej z branży górniczej, zatrudniającej 200 osób, o sumie bilansowej 100 mln PLN, dla celów przygotowanej likwidacji; wycenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży energetycznej, istniejącej na rynku od ponad 50 lat; wycenie przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży wiatrowej (elektrownia wiatrowa) dla celów przygotowanej likwidacji; wycenie spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), holdingu posiadającego szereg start-upów z branży informatycznej. Uczestniczył również w kilkunastu projektach polegających na badaniu momentu powstania niewypłacalności podmiotów z różnych branż. Wśród realizowanych w tym zakresie projektów wskazać można m.in. badanie momentu materializacji przesłanek niewypłacalności w spółce akcyjnej notowanej na GPW z branży energetycznej, o sumie bilansowej przekraczającej 200 mln PLN, zatrudniającej 1,5 tys. pracowników, dla celów postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 373 PrUpad.

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Najnowsze publikacje na blogu

W czym mogę pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00