Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego po nieudanym postępowaniu o zatwierdzenie układu


Uproszczone postępowania restrukturyzacyjne (tzw. PZU) są obecnie zdecydowanie najpopularniejszą formą restrukturyzacji. Istotna część postępowań z różnych względów nie kończy się jednak zawarciem układu.

Zespół KMS pod nadzorem Bartosza Sokoła wspierał Klienta, który mimo braku przyjęcia układu w PZU zachował wysoki potencjał restrukturyzacyjny, stabilnie działające przedsiębiorstwo i perspektywy zawarcia porozumienia z wierzycielami. Sąd przychylił się do argumentacji i otworzył przyspieszone postępowanie układowe.

Czy Dłużnik powinien posiadać możliwość zainicjowania kolejnej procedury restrukturyzacyjnej, jeśli pierwsza nie zakończyła się powodzeniem? To zależy. Należy odróżnić przedsiębiorstwa pozbawione faktycznej zdolności restrukturyzacyjnej (co często weryfikuje właśnie PZU) od podmiotów, które nie zawarły układu z innych przyczyn (np. braku finalizacji negocjacji z kluczowym wierzycielem finansowym lub problemów operacyjnych związanych ze zbieraniem głosów w KRZ).