Bartosz Sokół

Bartosz Sokół

Prezes Zarządu i Wspólnik, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik

Prezes Zarządu i Wspólnik Kancelarii, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik.

Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także prezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zaangażowany w wiodącej roli w szereg skutecznie zrealizowanych procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z różnych branż, w tym spółek notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniem niewypłacalności, restrukturyzacją sądową, przygotowaną likwidacją (pre-pack), a także z ekonomiczno-zarządczą interpretacją zdarzeń gospodarczych w kontekście przestępstw gospodarczych.

Na codzień zarządza kancelarią KMS Michalak Sokół, która zajęła w latach 2020 i 2021 III miejsce w Rankingu Kancelarii Prawnych w kategorii Nowe Prawo Restrukturyzacja, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita, a w 2022 i 2023 r. otrzymała rekomendację w obszarze niewypłacalności w rankingu Forbes Polska Poland’s Best Law Firms (101 najlepszych kancelarii w Polsce). 

W charakterze eksperta doradza kancelariom prawnym obsługującym dłużników, wierzycieli i inwestorów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także menedżerom niewypłacalnych spółek. Reprezentuje Klientów w wielu postępowaniach pre-packowych, mając w tym obszarze wymierne sukcesy (m.in. zatwierdzenie przez Sąd wniosku pre-pack o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych w branży nieruchomości lub skutecznie przeprowadzony pre-pack w branży usług IT). Reprezentował konsumenta w jednym z pierwszych w Polsce pre-packów w upadłości konsumenckiej. 

Członek Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Stały prelegent szkoleń i wydarzeń z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Autor wielu opublikowanych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W 2022 r. nominowany do naród w prestiżowym konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022”.

 

Najnowsze publikacje na blogu

Publikacje w mediach

  • M. Kubiczek, B. Sokół: Pre-pack w praktyce. Studium przypadków, [w:] Praktyka stosowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), układu częściowego i układu w upadłości w latach 2016-2019, Court Watch 2019,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny nr 16, 02.2019,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Rozbieżności w wykładni pojęcia „czasu właściwego” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 13, 03.2018,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Nowe instrumenty prawa upadłościowego z punktu widzenia ekonomicznego – korzyści dla gospodarki, [w:] Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania, Court Watch 2018,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Postępowanie podatkowe a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 7, 01.2017,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 5, 09.2016,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3, 03.2016,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2 12.2015

W czym mogę pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00