Skutecznie przeprowadzony proces likwidacji spółki kapitałowej dla Klienta zagranicznego


Wygaszenie działalności operacyjnej i zamknięcie biznesu to wbrew pozorom niełatwy proces, obarczony różnymi wyzwaniami i potencjalnym ryzykiem.

Kwal. dor. restr. Jakub Michalak, jako ustanowiony w drodze uchwały wspólników Likwidator spółki handlowej, przeprowadził kompleksowo proces likwidacji podmiotu założonego przez międzynarodową grupę kapitałową działającej w branży materiałów budowlanych – spółkę założono na potrzeby działania grupy kapitałowej w Polsce.

Spółka funkcjonowała w obrocie prawnym od 2011 roku, a docelowo miała stanowić podmiot zarządzający holdingiem, koordynujący finansowo i korporacyjnie pozostałe spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na zmianę trendów na rynkach światowych Klient podjął decyzję o wygaszeniu działalności w Polsce.

Skuteczne i bezpieczne wygaszenie działalności, przy zabezpieczeniu praw wierzycieli oraz wszystkich pozostałych interesariuszy podmiotu, wymaga koordynacji obszaru prawnego, zarządczego i księgowego.

W proces likwidacji zaangażowani byli także kwal. dor. restr. Bartosz Sokół oraz mec. Tomasz Granieczny.