Sukces restrukturyzacyjny. Zatwierdzenie układu w spółce Szpitale Polskie S.A.

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie w procesie restrukturyzacji spółki Szpitale Polskie S.A. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli (obejmujący ponad 50 mln PLN zobowiązań), a także podzielił w całości argumentację Spółki dot. przyjętego kierunku restrukturyzacji. Skala projektu wymagała połączenia różnych kompetencji zagregowanych w KMS:

  • kwal. dor. restr. Marcin Kubiczek, jako doświadczony organ postępowań insolwencyjnych, pełnił w postępowaniu rolę nadzorcy układu,
  • lic. dor. restr. Jakub Michalak objął w niewypłacalnej spółce funkcję prezesa zarządu, w ramach świadczonych przez siebie usług zarządzania kryzysowego,
  • lic. dor. restr. Bartosz Sokół obsługiwał proces od strony prawnej i procesowej, kierując zespołem zaangażowanych w projekt specjalistów.


Restrukturyzacja w tej sprawie miała nie tylko wymiar finansowy, ale również społeczny, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez spółkę działalności. Dzięki podejmowanym jak dotąd działaniom uniknięto upadłości spółki, zapewniono ciągłość działania dwóch szpitali, zabezpieczono świadczenie usług medycznych dla kilku powiatów oraz zachowano 1000 miejsc pracy.

Należy mieć nadzieję na szybkie uprawomocnienie się postanowienia Sądu, co umożliwi finalizację planu restrukturyzacyjnego i pełne osiągnięcie celów restrukturyzacji.

Bartosz Sokół

Autor:
Prezes Zarządu KMS, lic. dor. restr. Bartosz Sokół

 

Masz pytania dotyczące tematyki poruszanej w artykule? Skontaktuj się z nami.