Opinia prywatna w wielowątkowym postępowaniu karnym na zlecenie zarządu emitenta obligacji z branży deweloperskiej

Opinia prywatna w wielowątkowym postępowaniu karnym na zlecenie zarządu emitenta obligacji z branży deweloperskiej


Emisja obligacji to dla rozwijającego się przedsiębiorstwa szansa na pozyskanie finansowania i ekspansję. W razie problemów ze spłatą obligacji należy liczyć się jednak również z ryzykiem prawno-karnej oceny działań zarządu Emitenta.

Eksperci KMS Bartosz Sokół i Jakub Michalak sporządzili obszerną opinię na zlecenie zarządu Emitenta z branży deweloperskiej w postępowaniu karnym dot. wprowadzenia w błąd obligatariuszy, toczącym się m.in. na kanwie art. 286 Kodeku Karnego.

Przedmiotem eksperckiej analizy było m.in. rozstrzygnięcie, czy ustalenie sytuacji ekonomicznej Emitenta za pomocą metody wskaźnikowej stanowi wystarczającą podstawę do uznania, że emisji obligacji dokonano w warunkach braku możliwości ich wykupienia, a także czy zarząd Emitenta powinien złożyć wcześniej wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Szeroko omówiono również zasady wyceny należności dla potrzeb rachunku testowego w ramach majątkowej przesłanki niewypłacalności.

Ekspercka opinia osoby wpisanej na listę biegłych sądowych z zakresu badania niewypłacalności, wyceny przedsiębiorstw i oceny racjonalności czynności zarządczych może odegrać istotną rolę w toczącym się postępowaniu karnym.