biegły

Czy niewypłacalność powstała wskutek epidemii COVID-19? Opinia biegłego w kontekście bezpieczeństwa menedżera

Pandemia COVID-19 zazwyczaj opisywana jest już w kategoriach historycznych. Zachodzące w jej ramach zdarzenia gospodarcze są jednak kluczowe dla ustalania odpowiedzialności menedżerów. W ramach naszej… Czytaj dalej »Czy niewypłacalność powstała wskutek epidemii COVID-19? Opinia biegłego w kontekście bezpieczeństwa menedżera

Prawomocnie wygrana sprawa o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej. Co było kluczem do sukcesu?

Prawomocnie wygraliśmy sprawę o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez naszego Klienta. Sprawa o tyle ciekawa, że mieliśmy przeciwko sobie nie tylko zdeterminowanego wierzyciela, ale… Czytaj dalej »Prawomocnie wygrana sprawa o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej. Co było kluczem do sukcesu?

Najczęstsze (błędne) tłumaczenia członków zarządu w kontekście obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Pracując nad opiniami dla sądów, ale też rozmawiając z klientami zauważam czasem -zupełnie niesłuszne- tłumaczenia, dlaczego ktoś nie złożył, bądź nie zamierza złożyć wniosku o… Czytaj dalej »Najczęstsze (błędne) tłumaczenia członków zarządu w kontekście obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Opinia ekspercka w przedmiocie ustalenia i wysokości szkody wyrządzonej spółce jawnej przez jej wspólnika

Uprzejmie informujemy, iż Marcin Kubiczek wraz z zespołem, w skład którego wchodził wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół oraz ekspert Radosław Cichy, sporządził jako biegły prywatny opinię ekspercką,… Czytaj dalej »Opinia ekspercka w przedmiocie ustalenia i wysokości szkody wyrządzonej spółce jawnej przez jej wspólnika

Opinia ekspercka w przedmiocie oceny racjonalności decyzji zarządu spółki notowanej na GPW

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie spółki notowanej na GPW, ekspert Marcin Kubiczek wraz z zespołem, w skład którego wchodził wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół oraz współpracujący z Kancelarią ekspert Radosław Cichy, sporządził opinię ekspercką, w której na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych dokonał oceny konkretnych czynności zdziałanych przez zarząd spółki, w kontekście potencjalnego narażenia lub wyrządzenia wskutek tych czynności przedmiotowej spółce znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 Kodeksu Karnego.

Czytaj dalej »Opinia ekspercka w przedmiocie oceny racjonalności decyzji zarządu spółki notowanej na GPW

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa spółki z branży przemysłowej o wartości rynkowej 56 mln PLN dla potrzeb przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu upadłościowym

Uprzejmie informujemy, że Marcin Kubiczek jako osoba wpisana na listę biegłych sądowych sporządził opis i oszacowanie składników majątku objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży dla celów postępowania o ogłoszenie upadłości w trybie przygotowanej likwidacji spółki, której działalność koncentruje się na branży produkcji przemysłowej.

Czytaj dalej »Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa spółki z branży przemysłowej o wartości rynkowej 56 mln PLN dla potrzeb przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu upadłościowym